DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Irekia
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Aurretiazko kontsultak

Resumen

Con motivo de las modificaciones de la normativa técnica de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) que introdujo la Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, resulta necesario actualizar la lista de parámetros que deben supervisar las entidades de verificación acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), y el protocolo de pruebas que contiene las medidas y comprobaciones que deben realizar las empresas instaladoras de telecomunicación, al objeto de justificar que la instalación de la ICT se ha realizado de conformidad de la normativa aplicable.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunera arte 2021(e)ko otsailak 12, ostirala

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: redesyoperadores@economia.gob.es

Proposamenak aurkeztu nahi diren remitirse dira, azkenaotsailaren 12ko 2021helbide elektroniko honetara:redesyoperadores@economia.gob.eszehaztu gaian.Res-Anexos-ICT.

 

Bidaltzaileari erantzun ez diren joko dira identifikatu eta ekarpena beharraz ari bada, edo ebazpen proposamena (testu egokia eduki.

 

Oro har, erantzunak jaso dira jasotako ekarpenak eta hedapen publikorako Aldeetako informazioan iritziz, nahi zuten, eta, ondorioz, isilpekoa izan behar dira libre bidezkoa ez zabaldu behar dira testuan berariaz ezarritako ekarpenaren edo iruzkinak, considerándose horretarako mezu generiko ez informazioaren konfidentzialtasuna.

Eranskinak