Secretarias de Estado

Corresponde ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital a proposta e execución da política do Goberno en materia económica e de reformas para a mellora da competitividade, as telecomunicacións e a sociedade da información.

Así mesmo corresponde a este Ministerio a proposta e execución da política do Goberno para a transformación dixital e o desenvolvemento e fomento da intelixencia artificial.

Para iso conta coa Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial e a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais.