Secretaries d'Estat

Correspon al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital la proposta i execució de la política del Govern en matèria econòmica i de reformes per a la millora de la competitivitat, les telecomunicacions i la societat de la informació.

Així mateix correspon a aquest Ministeri la proposta i execució de la política del Govern per a la transformació digital i el desenvolupament i foment de la intel·ligència artificial.

Per a això compta amb la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.