Zerbitzu unibertsala

Zerbitzu unibertsala komunikazio elektronikoen oinarrizko zerbitzuen multzoa da, eta eskatzen duten erabiltzaile guztiei bermatzen zaie zerbitzu hori ematea, kokapen geografikoa edozein dela ere, zehaztutako kalitatearekin eta arrazoizko prezioan. Hauek dira zerbitzuak:

  • 1 Mbps-ko banda zabaleko kokapen finko batetik komunikazio elektronikoen sare publikorako konexioa hornitzea.
  • Kokapen finko batetik jendearentzat eskuragarri dagoen telefono-zerbitzua ematea.
  • Txanponekin edo txartelekin ordaintzeko telefonia-zerbitzua ematea bide publikoan kokatutako terminalen bidez (telefono-kabinak).
  • Abonatu-zenbakien gida egitea eta ematea.
  • Abonatu-zenbakiei buruzko telefono bidezko kontsulta-zerbitzua.
  • Desgaitasuna duten erabiltzaileentzako neurri espezifikoak.

Telefónica de España S.A.U. da sare finkorako konexioaren hornidura bermatzeko izendatutako operadorea, 1 Mbps-ko banda zabalerako ahalmenarekin, bai eta kokapen finko batetik 2023ko urtarrilaren 1era arte publikoarentzat eskuragarri egongo den telefono-zerbitzua emateko ere, Movistar izen komertzialarekin jarduten baitu.

Bide publikoan kokatutako terminalen bidez (telefono-kabinak) txanponekin edo txartelekin ordaintzeko telefonia-zerbitzua bermatzeko izendatutako operadorea Telefónica de España S.A.U. da 2022ko urtarrilaren 1a arte.

Abonatu-zenbakiei buruzko telefono bidezko kontsulta-zerbitzurako, ez da operadorerik izendatu, haren prestazioa merkatuan dauden eskaintzen aniztasunarekin bermatzen dela uste baita. Antzeko arrazoiengatik ere ez da izendapenik egin abonatu-zenbakien gida egiteko eta entregatzeko.

Zerbitzu unibertsalaren betebeharren kontrola eta jarraipena egitea Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioari dagokio.

Izendatutako operadorearekin zuzenean konpondu ezin izan diren erabiltzaileen erreklamazioak Telekomunikazioen Erabiltzailearen Arretarako Bulegora zuzendu ahal izango dira.

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari (MLBN) dagokio kostu garbia zehaztea eta finantzatzea.