Servei universal

El servei universal és un conjunt de serveis bàsics de comunicacions electròniques la prestació de les quals es garanteix a tots els usuaris que ho sol·licitin, independentment de la seva localització geogràfica, amb una qualitat especificada i a un preu assequible. Aquests serveis són:

  • Subministrament de la connexió a la xarxa pública de comunicacions electròniques des d'una ubicació fixa amb capacitat de banda ampla a 1 Mbps.
  • Prestació del servei telefònic disponible al públic des d'una ubicació fixa.
  • Prestació del servei de telefonia de pagament amb monedes o targetes a través dels terminals situats en la via pública (cabines telefòniques).
  • Elaboració i entrega de la guia de nombres d'abonat.
  • Servei de consulta telefònica sobri de nombres d'abonat.
  • Mesures específiques per a usuaris amb discapacitat.

L'operador designat per garantir la prestació del subministrament de la connexió a la xarxa fixa amb capacitat de banda ampla a 1 Mbps i la prestació del servei telefònic disponible al públic des d'una ubicació fixa, fins a l'1 de gener de 2023, és Telefónica de España S.A.U., que opera amb el nom comercial de Movistar.

L'operador designat per garantir la prestació del servei de telefonia de pagament amb monedes o targetes a través dels terminals situats en la via pública (cabines telefòniques), fins a l'1 de gener de 2022 és Telefónica Telecomunicaciones Públicas S.A.U.

Per al servei de consulta telefònica sobri de nombres d'abonat, no s'ha realitzat designació d'operador, en considerar-se que la seva prestació es garanteix amb la pluralitat d'ofertes disponibles al mercat. Per anàlegs motius tampoc s'ha realitzat designació per a l'elaboració i entrega de la guia de nombres d'abonat

El control i seguiment de les obligacions de servei universal correspon al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Les reclamacions d'usuari que no hagin pogut resoldre's directament amb l'operador designat, podran dirigir-se a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions.

La determinació del cost net i el seu finançament correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).